ระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับใช้งานออนไลน์
                     WHT Services System: SVS
 
 
*** ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ในช่วงมาตรการ COVID-19 ***
เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 และการบริการระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ในกรณีติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งาน ในช่วงมาตรการ COVID-19 ดังนี้
1.ปัญหาเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย โปรดติดต่อ Call Center 1161
2.ปัญหาการใช้งานโปรแกรม โปรดติดต่อ
Helpdesk โทร. 086-329-3143 , 081-928-0400 , 091-809-5750 , 064-812-3201 E-mail : rdwht@rd.go.th
...

 
 
 
Username:
 
Password:
 
 
 กรุณาพิมพ์อักขระตามรูป*
 
 เปลี่ยนรหัสผ่าน ลืมรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน


 

ส่วนช่วยเหลือและแนะนำบริการ คู่มือการใช้งาน แบบฟอร์ม Infographic แนะนำการใช้งานระบบ SVS คำถามพบบ่อย (FAQ)
 
 
  ตรวจสอบและแก้ไขการลงทะเบียน