ระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับใช้งานออนไลน์
                     WHT Services System: SVS
 
 
  ..

 
 
 
Username:
 
Password:
 
 
 กรุณาพิมพ์อักขระตามรูป*
 
 เปลี่ยนรหัสผ่าน ลืมรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน


 

ส่วนช่วยเหลือและแนะนำบริการ คู่มือการใช้งาน แบบฟอร์ม Infographic แนะนำการใช้งานระบบ SVS คำถามพบบ่อย (FAQ)
 
 
  ตรวจสอบและแก้ไขการลงทะเบียน